6 ตุลาคม 2562 โครงสร้างเจดีย์วัดล่ามช้าง จังหวัดเชียงใหม่ ยังมั่นคงแข็งแรง

ที่มา: https://tna.mcot.net/view/j6xLfAt

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล  คุณปลื้ม ได้สั่งการให้กรมศิลปากร โดยสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของเจดีย์วัดล่ามช้าง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หลังเกิดพายุฝนฟ้าคะนองอย่างหนัก เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยเบื้องต้นได้รับรายงานว่าสภาพโดยรวมของเจดีย์ยังมั่นคงแข็งแรง เนื่องจากโครงสร้างเป็นคานคอนกรีตเสริมเหล็กรัดรอบสี่ชั้น จึงได้มอบหมายให้จัดทำรายละเอียดความเสียหายและประเมินสถานการณ์ พร้อมทั้งปิดห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปภายในลานประทักษิณของเจดีย์แล้ว เจดีย์วัดล่ามช้าง อำเภอเมืองชึยงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโบราณสถานที่ยังไม่ประกาศขึ้นทะเบียน เดิมเป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบพม่า ในปี 2503 อดีตเจ้าอาวาสวัดได้สร้างเจดีย์ครอบของเดิมทั้งหมดและเปลี่ยนรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเช่นปัจจุบัน เจดีย์องค์นี้ได้รับการบูรณะมาแล้วสองครั้งในปี 2542 และปี 2557 สภาพก่อนการชำรุดเสียหาย มีต้นโพธิ์ขึ้นบริเวณองค์ระฆังของเจดีย์ ขนาดต้นประมาณสองนิ้ว รากต้นโพธิ์ชอนไชเข้าไปในผิวปูนฉาบที่ประดับกระจกสี  จึงเกิดรอยปริแตกของผิวปูนฉาบ  ต่อมาเมื่อปลายเดือนกันยายน 2562เจ้าอาวาสได้ประสานให้สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่มานำต้นโพธิ์ที่ขึ้นบนองค์เจดีย์ออกจึงทำให้มีรอยแตกร้าวบริเวณปูนฉาบองค์ระฆัง เมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองหนัก ทำให้น้ำฝนซึมเข้าไปในรอยปูนฉาบที่แตกร้าว ปูนฉาบจึงกะเทาะหลุดออก แต่ไม่พบรอยร้าวในแนวดิ่งเพิ่มจากเดิม จะมีเฉพาะปูนฉาบที่กะเทาะจากรากต้นโพธิ์เท่านั้น ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้สั่งการให้กรมศิลปากรเร่งบูรณะซ่อมแซมงานผนึกปูนฉาบและลายปูนปั้นให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป.-สำนักข่าวไทย